Om oss

Nordic Group Holding AS er et morselskap for 27 datterselskaper, herunder Nordisk Eiendom AS, City Eiendom AS, Oslo CityApartments AS, NG Development AS, NG Commerce AS, Voss BG Eigedom AS m.m. Morselskapet ble opprettet i 2005, men organisasjonen har lang fartstid før dette innen eiendomsbransjen.

Vi er nå en større, etablert og dynamisk aktør engasjert i flere deler av verdikjeden innenfor eiendomsbransjen, herunder erverv av tomter og eiendommer, reguleringer, utvikling, bygging, ombygging, salg og utleie av bolig- og næringseiendommer i Bergen, Oslo, Fredrikstad, Voss m.m. Vi er i besittelse av flere attraktive bygårder, eiendommer og store tomter. Vi har mer enn 2 500 boliger og hytter under planlegging og utvikling. Av aktuelle prosjekter kan nevnes utvikling og ombygging av sykehusområdet på Cicignon i Fredrikstad kommune samt utvikling av eiendom med oppføring av ballbane på Hasle i Oslo kommune. For nærmere beskrivelse av disse og andre prosjekter, se Prosjektutvikling.

Gjennom mer enn 20 år har vi opparbeidet et høyt kompetansenivå, omfattende erfaringer og god gjennomføringsevne som eiendomsutvikler, eiendomsforvalter og entreprenør. Vi har teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse tilgjengelig fra egen organisasjon. I tillegg har vi et samarbeidsnettverk bestående av kompetente rådgivere innenfor de nødvendige fagområdene.

Våre datterselskap har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 i prosjektering og utførelse. Vi har håndverkere innenfor tilnærmet alle fagområder og dette muliggjør vellykket koordinering og prosjektledelse, samt god og effektiv gjennomføring av egne prosjekter. Vi har også fokus på oppdatering i henhold til nye lover, forskrifter, tekniske løsninger, tekniske standarder, kvalitetssikring og HMS mm relatert til eiendomsutvikling.

For å ivareta bedrifts- og samfunnsøkonomiske ansvar er vi opptatt av god likviditet, tæring etter næring, god prosjektstyring (herunder kostnads- og risikostyring mm.), kompetansebygging internt og eksternt, innovasjon samt bærekraftig vekst m.m.

Investeringer i andre selskaper er også en del av vår virksomhet.

Vi har hatt verdifulle erfaringer med investeringer samt handel i Kina. Dette har gitt oss et unikt kommersielt, faglig og sosialt kontakt- og samarbeidsnettverk i Kina.

Vi setter for øvrig stor pris på et godt og effektivt samarbeid med andre aktører og potensielle samarbeidspartnere er velkommen til å ta kontakt med oss. Det er videre gode karrieremuligheter for dyktige fagpersoner innenfor de relevante fagområdene i vår organisasjon. Vi vektlegger også kontakt med de relevante fagmiljøene og oppfordrer gjerne forskningsansatte og studenter til å kontakte oss vedrørende internship og mulige emner for bachelor- og mastergradsoppgaver eller andre forskningsprosjekter.