Entreprenør

Vi har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2 i prosjektering og utførelse.

Vi har erfaring med bygging og ombygging av en rekke små til store eiendomsprosjekter, med både lav, middels og høy vanskelighetsgrad. Videre har vi fokus på kvalitetssikring, HMS og oppdatering av kunnskaper. Vår prosjektledere er utdannet som sivilingeniør/ingeniør. Vi dekker de fleste fagområder selv, deriblant: tømre-, mur- og betongarbeid, maling, fliselegging, taktekking, ventilasjon, vann- og avløp, sprinkling, riving, miljøsanering, brann- og støyisolering, graving mm.

IMG_8055