Investering

Vi investerer i selskapsandel og aksjer.